Законодавство України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»