Основними напрямками діяльності Інституту є:

-провадження освітньої діяльності для забезпечення набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей слухачами на основі здобутої раніше вищої освіти та практичного досвіду;

-проведення навчальних заходів оф-лайн (тренінги, семінари, конференції, майстер класи, стратегічні сесії) та он-лайн (вебінари, касто-марафони, прямі трансляції, подкасти) для всіх вікових категорій з видачею або без видачі відповідних документів про освіту;

-поширення досвіду роботи як українських, так і іноземних закладів освіти та використання його в освітньому процесі й практичній діяльності;

-розробка, видання й реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів інформації;

-надання освітніх послуг у сфері освіти для задоволення потреб держаних органів у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників навчання;

-сприяння гармонізації українського законодавства у сфері видавничої й освітянської діяльності із законодавством, стандартами та практиками розвинутих демократичних країн, розроблення проєктів законодавчих і підзаконних актів, просування їх у органах законодавчої та виконавчої влади;

-розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері навчальної, видавничої й освітянської діяльності;

-проведення різноманітних досліджень, створення методик, програм тощо, спрямованих на досягнення мети Інститута;

-проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності вчителів;

-сприяння підготовці й проведенню просвітницьких кампаній, виставкових заходів, літературних конкурсів, інших заходів з популяризації вітчизняної навчально-методичної видавничої продукції та читання;

-розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

-проведення наукових експертиз та інших досліджень у сфері видавничої й освітянської діяльності;

-підготовка рекомендацій, висновків, доповідей, аналітичних звітів, експрес-аналізів, консультацій фізичним і юридичним особам, органам державної влади й місцевого самоврядування;

-проведення соціологічних і маркетингових досліджень;

-розробка й реалізація програм, що стимулюють розвиток освітнього рівня українського суспільства;

-організація та/або проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів, інших наукових заходів;

-розробка, реалізація й впровадження інтелектуальної продукції;

– здійснення діяльності у сфері міжнародного співробітництва, зокрема шляхом:

  • провадження освітньої діяльності спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;
  • взаємного обміну студентами/слухачами;
  • проведення закордонних навчальних модулей для студентів/слухачів;
  • проведення міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, тощо.