ПРИВАТНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ПЕДАГОГІКИ”

Наша мета – сприяти підготовці фахівців, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі й досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі й володіти іншими сучасними вміннями.

          Для реалізації своєї мети (цілей) Інститут займається         освітньою, науковою (науково-дослідною) й науково- технічною діяльністю.

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання й використання нових знань.

Інститут здійснює прикладні наукові дослідження в галузі освіти.